051 370 627

Kategorija: Rega

Rega Research Ltd. – Made in Essex, England

Za svoju bogatu istoriju od osnivanja 1973. Rega ime je postalo globalno cijenjeno u svijetu gramofona, ručki gramofona i zvučnica.
U svojoj fabrici u Essex, Engleskoj ručno sklapaju kvalitetne komponente u Rega proizvode. Tokom zadnjih 50 godina Rega logo je redovan na stranicama specijalizovanih magazina koji nagrađuju kvalitetne proizvode iz HiFi svijeta.